VCA

Wij zijn VCA gecertificeerd.

VCA betekent Veiligheid, Gezondheid en Milieu, Checklist en Aannemers, maar het is veel meer. VCA is een eenzijdig en compleet programma waarmee dienstverlenende bedrijven objectief en structureel kunnen worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem(VGM is Veiligheid, Gezondheid en Milieu).VCA zorgt voor minder verwondingen, minder verzuim als gevolg van arbeidsongevallen, minder arbeidsongeschikten, minder kans op calamiteitenen meer aandacht voor het milieu. Kortom, een veilige(re) en gezonde(re) werkomgeving.
vcalogo